Aaron Tippin Lyrics

'Blue Christmas'Saya akan mempunyai Krismas biru tanpa andamari buat malam untuk mengingati

Saya akan menjadi pemikiran yang begitu biru tentang anda
Hiasan merah pada pokok Krismas hijau
Tidak bermakna nipis ', sayang jika anda tidak berada di sini dengan saya

Saya akan mempunyai Krismas biru, itu pasti
Dan apabila sakit hati yang biru itu mula menyerang '
Dan anda akan menjadi baik dengan Krismas anda berwarna putih

chainmokers satu lirikTetapi saya akan mempunyai biru, biru biru biru Krismas

Ya, sayang, saya tahu awak akan lakukan dengan baik
Ada dalam Krismas anda berwarna putih
Oh, tapi saya akan mempunyai Krismas biru, biru

Ya, anda akan menjadi baik
Dengan anda, dengan Krismas anda berwarna putih

plies-stressin

Oh, tapi saya akan mempunyai biru, biru biru Krismas