Ace Hood Lyrics

'Kategori 5 (Pengenalan)'Badai 'comin'


Badai 'comin'
Terdapat lelaki comel ribut!
Badai 'comin'
Badai 'comin'

adele membakar

Badai comin '!
Ribut besar adalah comin '! [?]