Ryan Adams Lyrics

'Caterwaul'Bagaimana saya boleh menerangkan kepada anda
Apa yang kamu lakukan kepada saya dengan kata-kata
Kata-kata seperti yang anda gunakan

Mereka tidak bermakna sama sekali
Beli caterwaul, caterwaul
Caterwaul
Melalui dewan kesepian saya

Mementingkan diri sendiri dan sangat bersemangat
Dengan cara anda memusnahkan saya
Kata-kata seperti yang anda gunakan

Mereka tidak bermakna apa-apa kepada anda
Tetapi mereka caterwaul, caterwaul
Caterwaul
Melalui dewan kesepian saya

adele patut saya berputus asa
Caterwaulm caterwaul