Aaron Shust Lyrics

'Kemuliaan'Orang-orang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar; kepada orang-orang yang hidup di tanah bayang-bayang kematian cahaya telah terbit.Kemuliaan, Maha Suci Allah
Kemuliaan, Maha Suci Allah
Kemuliaan, Maha Suci Allah

Kemuliaan, Maha Suci Allah

Saya memberikan segala-galanya yang dia ambil hati saya
Kemuliaan, Maha Suci Allah
Kemuliaan, Maha Suci Allah


berapa banyak yang anda mahu berisiko


Hendaklah ada kedamaian di bumi
Hendaklah ada kedamaian di bumi
Hendaklah ada kedamaian di bumi
Perdamaian untuk semua orang

Kemuliaan, Maha Suci Allah
Kemuliaan, Maha Suci Allah
Kemuliaan, Maha Suci Allah

Hendaklah ada kedamaian di bumi
Hendaklah ada kedamaian di bumi
Hendaklah ada kedamaian di bumi

the chainsmokers ft
Perdamaian untuk semua orang

Kemuliaan, Maha Suci Allah
Kemuliaan, Maha Suci Allah
Kemuliaan, Maha Suci Allah
Kemuliaan, Maha Suci Allah
tertinggi
tertinggi