Aaron Lewis Lyrics

'Jalan itu'Terdapat seribu batu dan lapan belas jam saya telah memandu dua kali ke selatan 35


Mendapat palu, detroit dibuat 525 menolak 'pantat saya betul-betul di bawah garisan itu
Dan bau bakar minyak diesel itu hanya memberitahu saya bahawa saya kembali ke jalan

Saya telah mendapat penjelapan penuh 'pada ekor saya, tidak, saya tidak akan jamin di penjara bandar kecil ini tidak ada di sini
Saya telah mendapat anjing burung, radio cranked, alat jammin lane changin anak anjing yang kamu betcha anak
Dan bau bakar minyak diesel itu hanya memberitahu saya bahawa saya kembali ke jalan

antara kami peter bradley adams


Hanya meninggalkan penjara dengan beberapa pil dan saya tidak akan berhenti sehingga saya memukul rampasan kuasa di Abiline
Saya hampir di sana, hanya beberapa batu lagi, saya akan membuat kejatuhan, saya akan bertukar dan membakar saya keluar dari sini
Dan bau bakar minyak diesel itu hanya memberitahu saya bahawa saya kembali ke jalan

Dan bau bakar minyak diesel itu hanya memberitahu saya bahawa saya kembali ke jalan