The Acacia Strain Lyrics

'The Widowmaker'
ac dc aint tidak seronok
Dan mereka menjerit dalam perjalanan ke bawah.


Dan mereka menjerit dalam perjalanan ke bawah.

Perkara terbaik sejak roti dihiris
Telah memusnahkan semua yang anda ketahui.

bintang di badan saya
Perkara terbaik sejak roti dihiris
Telah memusnahkan semua yang anda ketahui.
Segala-galanya yang anda ketahui.

Pagi mereka adalah paru-paru besi mereka.